seo

seo به کلکسیون عملیاتی که هدف آن بالا بردن رتبه وبسایت در موتورهای جستجو می باشد، سئو گفته می شود.

خلاصه شده و برگرفته شده  از عبارت Search Engine Optimization است.

به روندی میتوان گفت که به هر نوع تلاش و انجام دادن کاری که به شکل مستقیم و از طریق شما یا سئوکارهایتان برای بالا بردن رتبه وبسایت در موتوری های جستجوگرشکل می گیرد.

مثل بینگ،یاهو ،گوگل و بقیه ی موتورهای جستجوگر

بهینه سازی یک وبسایت از دیدسئو منجر می شود اشخاصی که به دنبال مطالب، محصول یا خدمات شما می باشند توسط موتورهای جستجو مثل بینگ ، یاهو وگوگل به وبسایت شما راهنمایی بشوند.