بلاگ

بلاگ یا همان weblog یک مجله آنلاین یا سایت اطلاع دهنده می باشد که نگارنده در آن درباره اشتیاق هایش، باورهایش یا هر چیز دیگری می نویسد و آنها را با بقیه به اشتراک میگذارد.

اصولابه عنوان یک فهرست از ورودی ها در ترتیب  مدت زمان معکوس عرضه گذاشته می شود.

در واقع بلاگ بستری برای اشتراک گذاری مطالب یا فیلم ها با دیگران است.

وبلاگ ها از فردیتا سیاسی مختلف می باشند.

می توانند بر یک مبحث با وسعت کم یا طیف گسترده از مبحث ها تمرکز کنند.