در دنیای امروز اساسی ترین تسلط برای پیروزی در کسب و کار و زندگی داشتن تسلط در برنامه نویسی می باشد.

در دنیای امروز کم و بیش کامپیوتر ها در هر صنعتی وارد شده اند بنابراین تعلیم برنامه نویسی و این که یک برنامه چطور کار می کند از ارش زیادی برخوردار می باشد.

جامعه برنامه نویسان و گسترش دهندگان روز به روز در حال ارتقا و رشد می باشد.

زبان های برنامه نویسی تازه ای در حال پیدایش می باشندکه برای گروه های گوناگون گسترش دهندگان از برنامه نویسان تازه کار تا حرفه ای و نیز برای مورد های گوناگون (برنامه های کاربردی موبایل، برنامه های کاربردی وب،سیستم توزیع شده ،توسعه بازی و غیره ) مناسب می باشند.