CRM چیست؟

CRM چیست؟

CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری چند وقتی می باشد که وارد حیطه بازاریابی و مدیریت شده.

مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزارهایی می باشد که به بازاریابی، فروش و خدمات به مشتریان یاری می دهد.

نرم افزار CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری راهبردی می باشد که شرکت ها و ادارت با بهره گیری از آن عمل میان کارمندها و مشتریان را مدیریت می کنند و با این کار می توانند تکثیر در فروش داشته باشند و خوشنودی مشتریان را بسیار بالا ببرند.

نرم افزار CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریان اطلاعات جامع و بی نقصی از وبسایت، تلفن، ایمیل و غیره مشتریان را جمع آوری می کند.

از دیگر استفاده های CRM که به شکل جامع و بی نقص در آخد گفته می شود می توان به انجام اتوماتیک پروسه های گردش کاری مثل تقویم، مسئولیت هایی که از سوی پرسنل دیگر گذاشته می شود، اخطارها و گوشزدها نام برد.

طراح های نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری پس از توسعه شبکه های اجتماعی به تفکر پیاده سازی CRM همگانی افتاده اند.

CRM همگانی تلاش های پیوسته به شبکه های همگانی مثل توییتر ،فیسبوک، لینکدین و… می شود.

رسانه های همگانی فضایی برای تبادل نظرها و فرستادن نظرات در مورد محصول ها می باشد.

شرکت ها داده های CRM همگانی را با اطلاعاتی که از طریق قسمت های دیگر گرفته شده را یکپارچه کرده و به یک نتیجه گیری می رسند.

مسئولیت های CRM

جمع آوری تمرکز یاقته داده های همه ی مشتری ها

مراحل کار فروش و بازاریابی را اتوماتیک می کند

تکثیر روحیه کار گروهی

گروه بندی مشتریان با دقت به داده ها و واکنش های آنها

سریع کردن روش پیگیری

نظم دادن به مسئولیت پرسنل

نتیجه گیری از تبلیغ ها

نتیجه های بهره گیری از نرم افزار CRM

مشتری های  شما را زیاد میکند.

درآمد پرسنل را ۴۰% تکثیر می دهد.

تبلیغ ها را هدفمند می کند و چندین درصد کاهش می دهد.

آیا احتیاج به crm دارید؟

ممکن است شما فکر کنید با نداشتن CRM چیزی را از دست نمی دهید.

شما درست فکر می کنید ممکن است بتوانید با اکسل کارهای خود را انجام دهید با نداشتن CRM چیزی را از دست نمی دهید و خیلی چیزها را به دست نمی آورید.