خلاصه مقاله بدون شک یکی از مفید ترین ابداع های بشر تا به امروز کامپیوترها بودند.

مقاله های برنامه نویسی که در این قسمت گرد آوری شده، مطلب های پیوسته با مفهوم های برنامه نویسی و تجارب برنامه نویسان بزرگ در پیاده سازی و تولید برنامه های تجاری می باشد.

وبسایت آرتایار  تشکیل شده از تیم حرفه ای برنامه نویسی در حیطه عرضه مقاله ها و گسترش علم برنامه نویسی فعالیت دارد.