در چه جاهایی از پرتال استفاده می شود؟

کاربرد پرتال

کاربرد پرتال

در چه جاهایی از پرتال استفاده می شود؟

در دنیای امروز اکثر سازمان ها به شکل وسیعی از وب برای انتشار اطلاعات و نمایش خدمات به یوزرها استفاده می کنند.

برای پاسخگویی به احتیاج های متنوع یوزرها، انواع گوناگونی از اطلاعات و خدماتی که می توانند برای تمام یوزرها

وجود داشته باشند در یک گروه قرار می گیرند و بسته به احتیاج هایشان نشان داده خواهند شد.

در کل این مطلب به معنی این است که اطلاعات و خدمات بر اساس تقسیمات سازمان نمایش دهنده خدمات، گروه بندی

می شوند و یوزرها باید بدانند کدام اطلاعات و خدمات توسط کدام بخش نمایش داده می شود تا بتوانند به آسانی به

اطلاعات و خدمات مورد احتیاج خود، دسترسی پیدا کنند. اکثرا ، چنین شرایطی وجود نداشته و یوزرها اصولا از سازمان

ها، اطلاعات کمی دارند و یا این که بخش ها و خدمات زیادی وجود دارد و فقط بخش کوچکی از آنها مربوط یا مورد علاقه

یوزرها است. در این شرایط ، کاربر با حجم گسترده ای از اطلاعات روبه رو است و تماما دشوار است تا اطلاعات یا

خدمات مورد احتیاج خود را از بین آن ها پیدا کند. سازمان ها اکثرا تمایل دارند تا به شکل گسترده ای از برنامه های

تحت وب برای انتشار اطلاعات و خدمات خود و در دسترس قرار دادن آنها به یوزرها استفاده کنند.

مشکلی در بالا توضیح داده شد که یوزرها می توانند با حجم گسترده ای از اطلاعات رو به رو شوند، مشکلی مهم بوده

و احتیاج است تا به روشی رفع شود. برای حل مشکل بالا، یعنی پیشرفت کاربر پسندی سیستم و دسترسی راحت تر

به انواع گوناگونی از اطلاعات و خدمات، ساده ترین کار، برپایی سیستم کاربرد پرتال می باشد تا اطلاعات و خدمات

مختلفی از منابع گوناگون، به بهینه ترین نحو به یوزرهای گوناگون ارائه شود به شکلی که هر کاربر بتواند توسط کاربرد پرتال،

به اطلاعات فردی و خدماتی که بر حسب پروفایل، متناسب با سلیقه ها و تمایلاتش هست دسترسی پیدا کند.