ویژگی استفاده از FAVICON

ویژگی استفاده از FAVICON

 ویژگی استفاده از FAVICON در کنار نام دامنه شما در آدرس بار می تواند:

۱ – باعث زیبایی وبسایت شما برای یوزر شود . یوزر با دیدن لوگو یا آرم شما که در قالب فایوآیکون در کنار آدرس

وبسایت شما قرار داده شده، وبسایت شما را بیش از پیش شناسایی خواهد کرد وکم و بیش کمک به کسب محبوبیت

و ماندگاری شما در ذهن بازدیدکنندگان خواهد کرد. می توانید مثلا فایوآیکون وب سایت بلاگفا را به یاد آورید که با هر

بار وارد شدن به وبسایت بلاگفا در کنار دامنه وبسایت در آدرس بار، فایوآیکونش نشان داده می شود و بیشتر یوزرها و

بازدیدکنندگان بلاگفا آن را به یاد می آورند.

۲ – در صورتی که تمایل دارید تعداد زیادی دامنه و وبسایت مورد نظر خود را که روزانه با آنها زیاد سر وکار دارید ،

در قسمت favorite bar مرورگر خود و یا bookmark toolbar مرورگرتان بگذارید، اما این دامنه ها و اسامی آنها،

زیاد می باشند ، می توانید نام آن ها را حذف کنید و فقط به شکل آیکونی آن کفایت کنید که این خود هم باز به شهرت

و شناخته شدن وبسایتی که فقط با ارائه آیکن لوگو یا آرمش ، در بوکمارک تولبار قرار داده می شود، کمک میکند ، چون

باعث تکثیر دیداری و به خاطر سپردن آرم یا لوگوی آن وبسایت برای یوزرها می باشد.