ویرایش مطلب های قدیمی، بهینه سازی یا نابودی؟

ویرایش مطلب های قدیمی

ویرایش مطلب های قدیمی

ویرایش مطلب های قدیمی

اکثر ما هنگامی که دچار ابهام می‌شویم جمله سرشناسی را می‌گوییم: به جهنم.

این یک عکس العمل طبیعی می باشد برای وقتی که یک وب‌مستر برای جواب سوال های خود درباره سئو، سرچ کرده و با جواب های تناقص آمیز رو به رو می‌شود.

موردهایی را که گفته بودند خوب می باشد را اجرا می‌کند و سرانجام از نتیجه های بد آن، مبهوت می‌شود.

کار از کار گذشته است و وبسایت، مقاله، مطلب و آن مورد ویژه در نتیجه های جستجو افت کرده.

آیا ویرایش مطلب های قدیمی و انتشار یافته، منجر به افت آن مطلب ها در نتیجه ها می‌شود و یا موضوع چیز دیگری می باشد؟

مت کاتز، نخست از الگوریتم‌های شرکتی صحبت می‌کند و مخصوصا الگوریتم‌هایی مثل مرغ مگس خوار و الگوریتم پاندا که تیراژ سوم آن هم معرفی شده

در ادامه می‌گوید: مطلب های لگد مال شده برای براوزرها اهمیتی ندارند، حتی چنانچه آن مطلب بسیار سرشار و غنی باشد .

در جواب به سوالی مبنی بر این ‌که آیا منظور از موردهای لگد مال شده، مطلب های ویرایش شده می باشد، مت کاتز می‌گوید: بله، موردهایی که از دید ربات عبور کرده، تایید شده، رتبه دریافت کرده و بعد مورد هدف قرار گرفته.

پرسش بعدی به این صورت بیان شد که: چرا این اتفاق می افتد؟

آیا کامل کردن و یا غنی‌ تر کردن یک مورد و ملحق کردن مورد های جدید و یا پاک کردن موردهای بدتر، از یک مورد منتشر شد و قدیمی، از دید الگوریتم‌ها، کار خلافی به حساب می آید؟ آقای کاتز چنین پاسخ می‌دهد:

چنانچه موردی بعد از حداکثر ۲۵ روز در موتورهای جستجوگر، موقعیت خود را یافت نکرد بهتر است به کل پاک شود و تغییری نکند،چون این کار از دید پاندا ۳ نوعی تلاش دوباره در جهت باج گیری از خود می‌داند.

منتها در ارتباط با اضافه کردن موارد جدید، می بایست بگویم که ربات‌ها در اکثر موارد به وبسایت‌ ها و مطلب های آنان در ارزش گذاری، امکان دارد چشم پوشی هایی را بدهند که برای اشخاص کافی به نظر نرسد.

چون این اشخاص با هدف توسعه موقعیت ، دست به ویرایش می زنند. این ویرایش مورد هدف را در معرض قضاوت دوباره ربات قرار می دهد و این بار خیلی جدی‌تر.

و در آخر سفارش می‌شود که موقعیت اولیه مطلب در نتیجه ها، را پذیرفته و مطلب های قدیمی که ایندکس نشده‌اند، به جای ویرایش شدن کلا حذف شوند.

امیدواریم که این موضوع، برای هیچ وبمستر ایرانی، منجر به افت مطلب ها نشده باشد و همه دوستان، همکاران و فعالین در این حیطه، دوست، یار و پشتیبان هم باشند.