طراحی وبسایت مدرسه

طراحی وبسایت مدرسه

کنترل مدرسه ها چندسالی است که بوسیله سیستم‌های جامع الکترونیکی انجام میگردد .

خود مدرسه ها هم برای رئیس علم ‌آموزان , موقعیت تحصیلی , نمرات , انضباط و  غیره هم نیازمند یک سیستم یک

دست می باشند که علاوه بر خویش مسئولین , معلمان و دانش‌ آموزان هم به آن دسترسی داشته باشند .

برخی از اطلاعیه ها به عنوان مثال تعطیلی مدرسه های که نیازمند آگهی در وضعیت مختص است بایستی از این

شیوه به اطلاع دانش‌آموزان , معلمان و پدر و مادر آگهی شود , طراحی وب سایت مدرسه میتواند به تمام این نیازها جواب دهد .

اینکه در مدرسه ها یکی از نکات مهمی که به علم آموزان آموزش داده می شود , اصول حفاظت از محیط زیست

می‌باشد , با دقت به این مسئله چاپ نکردن کارنامه و نمایش داده ها کارنامه به پدر و مادر از روش سیستم‌ های

الکترونیکی و یک وب سایت هم به محیط زیست یاری می نماید و حتمی است که صورت بپذیرد .

در طراحی وب سایت مدرسه علم آموزان هرکدام پرونده و پروفایل منحصر به‌ فرد خویش را دارند که داده ها حقیقی

و واقعی آنان در‌این سامانه ثبت خواهد شد .

هرگونه موردها انضباطی اعمم از عالی یا این که بد درین سیستم برای علم آموزان قابل ثبت است و چه

بسا امتیازهای تشویقی و تنبیهی یک کلاس نیز به صورت گروهی قابل ثبت است .

تجهیزات طراحی سایت مدرسه

کتابخانه
برگه معرفی مدرسه
برگه معرفی معلمین
برگه معرفی نمایندگان کلاس
برگه معرفی فریم مدرسه
برگه افتخارات مدرسه
بخش مقاله‌ها علمی
بخش فراگیری
بخش مثال سوال های
بخش کاربری
صفحه آرایی معرفی وب سایت مدرسه

در بخش معرفی مدرسه , سال تاسیس مدرسه و مکان قرار گیری مدرسه ذکر می شود و همینطور امکاناتی که

مدرسه دارا است هم در آن ذکر خواهد شد .

در بخش طراحی وب سایت مدرسه معرفی معلمین , هر مدرس به همراه سند تحصیلی و درسی که درس دادن

می‌ نماید معرفی می شود همینطور چهره ایی از مدرس هم به همراه نام و نام خانوادگی قرار خواهد گرفت .

در بخش معرفی نمایندگان کلا , هر نماینده کلاس به همراه تصویرش معرفی می شود .

در بخش معرفی کادر مدرسه هم هرمورد از قاب به همراه سمتشان معرفی خواهند شد .

طراحی صفحه افتخارات مدرسه

در‌این بخش به صورت بی نقص افتخاراتی که مدرسه از اولِ تاسیس به دست آورده است ذکر می شود که می‌تواند در برگیرنده افتخارات ورزشی و عملی باشد .

طراحی صفحه مقاله‌ها علمی مدرسه

در‌این بخش کادر مدرسه به همراه علم آموزان فعال برای تمام علم آموزان مدرسه ماهیانه , هفتگی یا این که روزمره مقاله ها علمی قرار می دهند .

طراحی صفحه آموزش مدرسه

در‌این بخش مقالاتی آموزشی در حوزه درسی قرار خواهد گرفت . قاب مدرسه می‌توانند با یاری یکدیگر برای علم آموزان کلیپ ها یا این که مقالاتی آموزشی تحت عنوان جزوه تهیه و تنظیم نمایند تا مدام در دست باشد و علم آموزان را به جای یاداشت جزوه به درس تشویق نمایند .

طراحی بخش نمونه سوال مدرسه

در‌این بخش مثال سوالاتی امتحانی برای هر درس قرار خواهد گرفت که به علم آموزان یاری خواهد کرد که در امتحانات موفق تر واقع شوند .

پباده سازی بخش کاربری وب سایت مدرسه

در‌این بخش علم آموزان می‌توانند از نهایی موردها انضباطی و نمرات خود اطلاع یابند و همچنین کادر نیز می توانند نمرات و موارد انضباطی مربوط به هر دانش آموز را از پنل اختصاصی خود کنترل نمایند.

کلام اخر در طراحی وب سایت مدرسه

در یک طراحی سایت مدرسه شما می‌توانید دانش آموزان و کادر مدرسه خود را بهتر کنترل کنید.

بنابراین هر مدرسه ای در عصر تکنولوژی به یک وب سایت مخصوص خود نیازمند است.

ما در طراح سایت نت آماده همکاری با شما هستیم.