الگوریتم فرد چیست؟

 الگوریتم فرد چیست؟

در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۷ یک الگوریتم تایید نشده توسط شرگت گوگل به راه افتاد که کارشناسان سئو آن را الگوریتم فرد

نامیدند. تاثیرات  الگوریتم فرد بعد از معرفی بسیار شدید و سریع بود. طبق تحقیقات صورت گرفته ، سایت هایی که شامل

جریمه این الگوریتم شدند ، ۹۰% ترافیک خود را از دست دادند. همچنین بعد از این اتفاق بسیاری از وب مسترها از

ترس از دست رفتن جایگاه خود به اقداماتی مانند پاک کردن برخی از محتواهای سایت خود روی آوردند.

Barry Schwarts در جواب به سوالی در توییتر حاکی بر این که نام این الگوریتم تازه چیست جواب داد از این به بعد همهی

الگوریتم گوگل به غیر از آن هایی که نام رسمی دارند ، الگوریتم فرد می باشند.

جریمه الگوریتم فرد گوگل حاوی چه وبسایت هایی می شود؟

سوال اساسی اینجا می باشد که جریمه الگوریتم فرد حاوی چه وبسایت هایی می شود و برای خد داری از آن باید چه

کارهایی را کرد؟ موجب تحقیقات شکل گرفته در وبسایت معتبر Search Engine Land حدود ۹۵% وبسایت هایی که

حاوی جریمه الگوریتم فرد می باشند ، یا دارای درون مایه ویژه ای  نیستند و یا درون مایه آن ها فقط جهت کسب رتبه

نوشته شده می باشد. اگر شما هم جزو وب مسترهایی می باشید که از طریق الگوریتم فرد جریمه شده اید وقت آن

رسیده که طرز تولید محتوای خود را تحول دهید. برای این کار شما می توانید از Google Analytics بهره گیری کنید.

شما می توانید به آدرس all pages/site contact/bhaiverior رجوع کنید و مقیاس ازدحام وبسایت خود را نسبت به قبل

از معرفی الگوریتم فرد تحلیل کنید. شما بعد از جست و جو ازدحام وبسایت خود می توانید صفحه هایی را که بعد از معرفی

الگوریتم فرد دچار افت ترافیک زیاد شده اند را بشناسید و نسبت به پیشرفت آن ها اقدام کنید. و نیز مطابق تحقیق های

شکل گرفته در وبسایت های معتبر TechWyse و StatCounter ، وبسایت هایی که از بک لینک های خیلی ضعیف و غیر

طبیعی بهره گیری کرده اند و نیز از تبلیغ های زیاد با لینک های خیلی زیاد بهره گیری کرده اند ، حاوی جریمه این الگوریتم

شده اند.

چطور از جریمه الگوریتم فرد رها شویم؟

پس از اینکه صفحه های جریمه شده از طریق الگوریتم فرد را پیدا کردید بایستی آن ها را درست کنید تا از جریمه

الگوریتم فرد رها شوید. پیشرفت محتوای صفحه هایی که تحت ا ثرگذاری الگوریتم فرد می باشند پس از پیدا کردن

صفحه های تحت تاثیر الگوریتم فرد ، شما می توانید به روش های گوناگونی این صفحه ها را درست کنید
تکثیر تعداد کلمات
بهره گیری از رسانه ها
بهره گیری از لینک های داخلی با ارزش