کاهش ظرفیت دیتابیس وردپرس با دگرگونی مدت زمان ذخیره اتوماتیک

کاهش ظرفیت دیتابیس وردپرس

کاهش طرفیت دیتابیس وردپرس با دگرگونی مدت زمان ذخیره اتوماتیک

ذخیره‌ی اتوماتیک در نوشته‌های وردپرس یکی از توانایی های خوب و کار آزموده وردپرس است، به این صورت

که زمانی که شما در حال اضافه کردن نوشته و یا  تغییرات نوشته می باشید با به آخر رسیدن مدت زمانی که

به شکل پیش ‌ فرض برای این خصوصیت در نظر گرفته شده ، نوشته یا تغییرات نوشته‌ی شما به شکل اتوماتیک

به نام پاک نویس و در آن  مدت زمان ذخیره می شود و این کار به شکل مرتب و مطابق فاصله‌ی مدت زمانی تا به

زمانی که شما نوشته‌ی خود را منتشر نکرده اید تکرار می‌شود و این پاک نویس‌ ها به نام رونوشت در دیتابیس

یا همان پایگاه داده‌ی شما درج می‌شود. توانایی ذخیره‌ی اتوماتیک هرچند در مدت زمانی که شما در حال

فرستادن نوشته و یا تغییرات آن هستید استفاده مثبتی دارد منتها به دلیل اینکه فاصله‌ زمانی به شکل پیش فرض

برای ذخیره‌ی هر پاک نویس کم می باشد منجر می‌شود که ظرفیت دیتابیس وردپرس شما از طریق رونوشت‌هایی

که در مدت زمان فرستادن و یا تغییر نوشته ذخیره می‌شوند بالا می رود و با گذشت زمان شما را با دشواری هایی که

پیوسته با دیتابیس وردپرس می باشد پیش رو سازد رای پرهیز از بالا رفتن ظرفیت دیتابیس یا پایگاه داده وردپرس خود

می ‌توانید مدت زمان پیش فرض ذخیره‌ی اتوماتیک وردپرس را تغییر داده و آن را به اندازه مناسب و مورد احتیاج خود

تحول دهید، برای تحول مدت زمان ذخیره‌ پاک نویس وردپرس باید در مکانی که وردپرس را نصب کرده‌اید فایل

wp-config.php را برای تغییرات باز کرده و روش زیر را در فضای مناسبی از این فایل بگذارید ملزم به ذکر می باشد

که در کد زیر توانایی کپی کردن وردپرس هم غیر فعال می شود که اثر به شایسته ای بر ظرفیت پایگاه داده‌ی شما می گذارد

define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 300 ); // بر پایه ثانیه
define(‘WP_POST_REVISIONS’, false );

درخور ترین بخش برای قرار دادن کد بالا خط پایین می باشد

/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */


که شما بایستی کد را بعد از خط بالا بگذارید و نیز شما می ‌توانید اندازه ۳۰۰ را که بر حسب ثانیه است به اندازه بیشتر

و مورد پسند خود عوض کنید، تا اینجا توانستیم توانایی کپی را غیرفعال و مدت زمان ذخیره‌ی اتوماتیک و نوشته‌های

وردپرس را به بیشترین مدت زمان قابل امکان برای پایین آوردن ظرفیت دیتابیس وردپرس عوض کنیم، منتها در این بین

یوزرهایی می باشند که به توانایی ذخیره اتوماتیک وردپرس احتیاجی نداشته و به سبب محدود بودن حجم دیتابیس

خود این توانایی را الزام ندانسته و بی جهت می‌ دانند که میتوانند به راحتی با افزودن هک زیر به فایل functions.php

پوسته وردپرس خود قابلیت ذخیره کردن اتوماتیک را در وردپرس به شکل کلی غیر فعال کنند

(خواهشمندیم قبل از هر تحولی در فایل فانکشن از آن نسخه‌
پشتیبان تهیه کنید تا در امکان پیدایش خطا آن را به حالت اول برگردانید)


function disableAutoSave(){
wp_deregister_script(‘autosave’);
}
add_action( ‘wp_print_scripts’, ‘disableAutoSave’ );