پاپ آپ (pop-up) چیست؟ خوب می باشد یا بد؟

پاپ آپ (pop up) چیست ؟

پاپ آپ (pop-up) چیست ؟

pop-up در مفهوم لغوی به صفحه هایی می گویند که برای اطلاع رسانی و تبلیغ ها در اینترنت بهره گیری می شود.

اما در واقع پاپ آپ یک پنجره دست و پا گیر می باشد که به صورت اتفاقی زمان بازدید از وبسایت های مد نظر نمایان می شود که خارج از کنترل یوزر و بدون درخواست او است.

یک پنجره پاپ آپ باید کوچکتر از پنجره بک گراند یا رابطکاربری باشد.

در غیر این حالت، این یک واسط جایگزینی می باشد.

این روزها بهره گیری از پاپ آپ خیلی رواج یافته است و علت بهره گیری از آن کسب در آمد برای سرگروه های وبسایت و بالا بردن رنک وبسایت است.

آیا پاپ آپ در سئو وبسایت اثر می گذارد؟

تاثیر پاپ آپ ها بر روی سئو و بهینه سازی وبسایت خیلی مهم می باشد.

بهره گیری بسیار از پاپ آپ ها منجر شده تا این سوال به وجود آید که آیا از پاپ آپ بهره گیری کنیم یا نه؟

با دقت به اینکه اختراع کننده پاپ آپ به دلیل اختراع خود معذرت خواهی کرده است و بیان کرده که از پاپ به روش درست بهره گیری نشده.

اکنون به این سوال می رسیم که آیا گوگل وبسایت هایی را که از پاپ آپ بهره گیری می کنند جریمه می کند؟

حتی در صورت جریمه شدن از سوی گوگل را در نظر نگیریم می توانیم بفهمیم که پاپ آپ اثر منفی بر روی وبسایت می گذارد.

به علت اینکه یوزرها با مشاهده کردن پاپ آپ پنجره های باز شده را بسته و از وبسایت خارج می شوند.

جواب سوال معلوم می باشد، بله.

از ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷ گوگل بیان کرد که آغاز به گله مندی از آنچه به عنوان پاپ آپ نامیده شده تعطیل خواهد شد.

به این مفهوم که اگر ظاهر یا هر مطالب ثانویه در ارتباط با محصول، نام تجاری نباشد این کار بر کیفیت بهینه سازی سایت اثر منفی دارد.

این را بدانید که pop-up تنها در رنک سایت شما اثر می گذارد جز اینکه:

۱ – از پاپ آپ های مدت دار بهره گیری کنید.

چنانچه شما راه حلی جز بهره گیری از پاپ آپ ها ندارید می توانید مدت زمان نشان دادن تبلیغ های بینابینی را تعویض کنید.

مثلا باز شدن پنجره ها را به پس از خواندن یوزر واگذار کنید. پاپ آپ ها پس از زمان خیلی کم برای مثلا دو ثانیه بسته شوند.

۲ – تبلیغ های بینابینی که از دیدگاه گوگل غیر مجاز می باشند.

همه ی تبلیغ های بینابینی تعرض آمیز نمی باشند و از دیدگاه گوگل نمره های گوناگونی می گیرند.

چنانچه تبلیغ های بینابینی شما برای یوزر ایجاد مزاحمت بکند و مطالب تبلیغ هایی آزاردهنده داشته باشد،رتبه صفحه موبایلتان را کاهش می دهد.

۳ – بهره گیری از تبلیغ های غیر تهاجمی

تبلیغ های بینابینی غیر تهاجمی از دید گوگل نمره منفی ندارد.

تبلیغ های بینابینی غیرتهاجمی مثل اطلاع رسانی به یوزرها در باره وبسایت که از نظر قانونی می بایست این مطالب تولید شود.

پاپ آپ هایی مثل پیام های slide-ins، آگهی بنری، برگه ها و… که ظرفیت مورد تایید از دید گوگل را دربر بگیرد دشواری ایجاد نمی کند.

چنانچه از تبلیغ های بینابینی تهاجمی و غیر تهاجمی آگاهی ندارید از pop-up هایی که تمام صفحه را می گیرد و برای خواندن یوزر دشواری می سازد بهره گیری نکنید.

۴ – بهره گیری نکردن از تعدادی تبلیغ های بینابینی

پاپ آپ های انتخاب زبان در وبسایت منجر به پایین آمدن ارزش یک صفحه می شود چون جزء پاپ آپ های آزار دهنده هستند و گوگل آنها را جریمه می کند.

پاپ آپ های sticky sidebars،دکمه هایی برای اشتراک گذاری مطالب، گفتگوی آنلاین، کوپن تخفیف و… را با احتیاط بهره گیری کنید اگرچه برای سئو شما اثر منفی ندارد.

چنانچه از پاپ آپ بهره گیری می کنید موردهای پایین را مد نظر داشته باشید:در صورتی که از تبلیغ های بینابینی زمان ترک کردن وبسایت بهره گیری می کنید تگ no-index را درکد وبسایت خود بهره گیری کنید.

تا جایی که امکان دارد از پاپ آپ های مخی در موبایل پرهیز کنید.

برای تحلیل اثر پاپ آپ ها در سئو وبسایت می توانید از ابزارInterstitial Penalty Checker بهره گیری کنید.